Foreningen NORDEN i Præstø’s bestyrelse består af følgende:

Formand
Torben Dinesen
55999146
dinesen@privat.dk

Næstformand
Anna-Sarah Rye Vestergaard
55995501
annasarahrye@mail.dk

Kasserer
Torben Mosegaard
5599 2249
torben.mos@gmail.com

Sekretær
Linnet Dinesen

Menig bestyrelsesmedlem
Carsten Saunte

Suppleant
Birgitte Skyum Nielsen

Suppleant
Niels Christiansen
4218 2434
nich@palaug.dk