Foreningen NORDEN i Præstø’s bestyrelse består af følgende:

Formand
Torben Dinesen
55999146
post@torlindi.dk

Næstformand
Tove Hjorth
55990262

Kasserer
Ninna Pindstrup
2012 5330
torben.mos@gmail.com

Sekretær
Linnet Dinesen
post@torlindi.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Karin Rahbek
karin_rahbek@hotmail.com

Suppleant
Agnes Bredal

Suppleant
Svend Konrad Larsen

Revisor
Ulla Nielsen